Hos Din Besiktningsman hittar du förutom tjänsten överlåtelsebesiktning även ett antal tilläggstjänster som kan hjälpa dig att göra en säkrare och bättre affär, oavsett om du köper eller säljer fastighet.

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus och utförs vid försäljning eller köp.

Innan besiktningen äger rum mailas/skickas alltid en uppdragsbekräftelse till beställaren för att hen skall få kännedom om vad som ingår eller inte ingår i en överlåtelsebesiktning enligt jordabalken 4:19. Vid besiktningens början sätter sig alla parter ner för att besiktningsmannen ska kunna insamla så mycket information om byggnaden som möjligt såsom byggår, eventuella till- och ombyggnader, renoveringar/förbättringar, tidigare skador med mera. Därefter börjar den okulära besiktningen där Din Besiktningsman kontrollerar huvudbyggnadens alla delar utvändigt och alla rum invändigt. Stor tonvikt läggs på byggnadens tak, vind, grundkonstruktion och våtrum, vilka är fyra viktiga delar i en byggnad. Fuktbesiktning av bostadsrätt/lägenhet

Vid en fuktbesiktning av bostadsrätt/lägenhet så koncentrerar vi på det som lägenhetsinnehavaren själv har ansvar för, det vill säga ytskikt i normalfallet. Tonvikten ligger då på våtrum så som tvättstuga, wc samt dusch- och badrum, även köket kontrolleras.Energideklaration

Alla hus som säljs måste energideklareras.Det är fastighetsägaren som har ansvar för att en energideklaration upprättas innan försäljningen utförs. Energideklarationen är giltig i 10 år.


Jag utför både energideklaration på villor och på flerfamiljshus.Tilläggsuppdrag:

Kontroll av konstruktion

Din Besiktningsman utför kontroller (provhål och fuktmätning) av riskkonstruktioner. Det kan till exempel vara uppreglad- eller flytande golvkonstruktion på betongplatta, källare med påreglade väggar, krypgrund och vindar.

Den här tjänsten är ett tilläggsuppdrag som du kan beställa samtidigt som du beställer din överlåtelsebesiktning. Underhållsplan

En god fastighetsförvaltning kräver en bra och uppdaterad underhållsplan. Att låta en besiktningsman besiktiga fastigheten och upprätta en underhållsplan är ett mycket bra verktyg för att säkerställa den tekniska livslängden och ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Vi erbjuder underhållsplaner till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Radon korttidsmätning

Din Besiktningsman tillhandahåller korttidsmätningar (7 - 10 dygn) av radongashalten i bostäder, mätningen utförs med spårfilmsdosor.
Radonindikering 

Indikationsmätningen är framtagen för att du som kund lättare ska kunna ta ett beslut om långtidsmätning respektive korttidsmätning är aktuell att genomföra. Vid en indikationsmätning så kan man dock oftast avläsa på kort tid om man har förhöjda värden av radon i inomhusluften. 

Radonindikering kan beställas som ett tilläggsuppdrag när beställning av överlåtelsebesiktning utförs.

Areamätning

Ska du köpa eller sälja lägenhet, eller hus, och vill veta om boytan är korrekt? Vi kontrollerar att den boyta du betalar för, eller ska sälja, också är den verkliga. Många bostäder vi mäter har en area som avviker mot den angivna. Areamätning passar för alla typer av boendeformer, både lägenhet, småhus och villa.

Din Besiktningsman utför areamätning enligt Svensk standard SS 21054:2020.Fuktutredning

Misstänker du fukt eller mögel i din bostad? Eller har en överlåtelsebesiktning visat att det finns något som behöver utredas vidare? Vi hjälper dig gärna med en utredning och åtgärdsplan av din inomhusmiljö.
(c) LW Din Besiktningsman AB  2024.