Välkommen

Tjänster

 • Överlåtelsebesiktning
 • Energideklaration
 • Radon korttidsmätning, 7 - 10 dygn
 • Radonindikering
 • Fuktbesiktning av bostadsrätt/lägenhet
 • Areamätning villa eller lägenhet
 • Fuktutredning
 • Underhållsplan


 • Företaget har konsult- och ansvarsförsäkring.
 • Företagets besiktningsman är certifierad av SP SITAC och är ansluten till Sveriges Byggingenjörers Riksförbund med därtill hörande förpliktelser.
 • Företaget har egen certifierad energiexpert.


Kunder till Din Besiktningsman:
Privatpersoner, köpare, säljare, bostadsbolag, juridiska personer, statliga, kommunala myndigheter och bolag. 
 

LW Din Besiktningsman AB ägs och drivs av Leonard Windisch, som har över 20 års erfarenhet som besiktningsman.                                                        

Leonard är byggnadsingenjör med certifiering inom överlåtelsebesiktningar enligt SBR samt certifierad energiexpert enligt SP SITAC.

 

(c) LW Din Besiktningsman AB  2020.