Välkommen

Tjänster

 • Överlåtelsebesiktning
 • Energideklaration
 • Radon korttidsmätning, 7 - 10 dygn
 • Radonindikering
 • Fuktbesiktning av bostadsrätt/lägenhet
 • Areamätning villa eller lägenhet
 • Fuktutredning
 • Kontrollplan enligt PBL
 • Underhållsplan


 • Företaget har konsult- och ansvarsförsäkring.
 • Företagets besiktningsman är certifierad enligt Rise och är ansluten till Sveriges Byggingenjörers Riksförbund med därtill hörande förpliktelser.
 • Företaget har egen certifierad energiexpert enligt Kiwa Swedcert.


Kunder till Din Besiktningsman:
Privatpersoner, köpare, säljare, bostadsbolag, juridiska personer, statliga, kommunala myndigheter och bolag. 
 

LW Din Besiktningsman AB ägs och drivs av Leonard Windisch, som har över 25 års erfarenhet som besiktningsman.                                                        

Leonard Windisch

Av RISE certifierad besiktningsman SBR.
Av Kiwa certifierad energiexpert.
Med i styrelsen för SBR expertgrupp överlåtelsebesiktning.

 

(c) LW Din Besiktningsman AB  2024.