Energideklaration

Den 1 januari 2014 fick energideklarationens sammanfattning en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum får en energiklass från A till G. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Energiprestandan ska anges i annonser när en byggnad ska säljas eller hyras ut. Du kan läsa mer om energiklassningen på Boverkets hemsida.

LW Din Besiktningsman har certifierade energiexperter och besiktningsmän i: 

Östergötlands län, Södermanlands län och Stockholms län.