Därför är det viktigt att besiktiga huset


Vi möter dagligen människor som står inför sitt livs största affär. Som köpare har ni varit med om en budgivning och beslutet att köpa fastigheten kommer nu att påverka er livssituation och framtid. Som säljare vill ni överlåta er fastighet till köparen på ett säkert och bekymmersfritt sätt samt slippa framtida problem.

 

Säljarens ansvar


Att besiktiga huset är lika viktigt för båda parter. Som säljare bör du göra en så kallad säljarbesiktning (överlåtelsebesiktning). Det innebär att huset besiktigas för att både säljare och köpare ska vara medvetna om husets skick. Vid en säljarbesiktning kontrolleras till exempel tak, fasad, torpargrund, källare och vindsutrymme. På så sätt minskar risken för att stora problem upptäcks när affären ska avslutas och kontraktet ska skrivas på.

Köparens ansvar

Som köpare av en fastighet är det ni som har den så kallade undersökningsplikten. Den innebär i praktiken att alla fel som du som köpare kunde ha upptäckt vid en noggrann undersökning är ditt ansvar och kan inte åberopas efteråt som ett dolt fel. Som köpare bör du göra en så kallad köparbesiktning (överlåtelsebesiktning). En erfaren besiktningsman kan hjälpa dig som köpare att förstå hur huset är byggt och var eventuella fel och brister kan finnas eller uppstå.


Ska du köpa ett hus som har besiktigats av Din Besiktningsman?                     

Beställ en köpargenomgång!

Om husets säljare har fått en besiktning utförd av Din Besiktningsman, kan du som köpare beställa en genomgång av protokollet. Det innebär att du får en chans att prata med besiktningsmannen på telefon eller träffa besiktningsmannen på plats, som dels förklarar i detalj alla viktiga aspekter av protokollet, dels svarar på alla frågor du har om huset.
 

Dags för husbesiktning

Dags för en husbesiktning? Det finns olika typer av husbesiktningar, en villabesiktning inför köp eller försäljning kallas för överlåtelsebesiktning. Kontakta Din Besiktningsman på mail eller telefon nummer nedan, när ni behöver hjälp med att besikta huset.