Överlåtelsebesiktning 

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus och utförs vid försäljning eller köp.

Innan besiktningen äger rum mailas/skickas alltid en uppdragsbekräftelse till beställaren för att hen skall få kännedom om vad som ingår eller inte ingår i en överlåtelsebesiktning enligt jordabalken 4:19. Vid besiktningens början sätter sig alla parter ner för att besiktningsmannen ska kunna insamla så mycket information om byggnaden som möjligt såsom byggår, eventuella till- och ombyggnader, renoveringar/förbättringar, tidigare skador med mera. Därefter börjar den okulära besiktningen där Din Besiktningsman kontrollerar huvudbyggnadens alla delar utvändigt och alla rum invändigt. Stor tonvikt läggs på byggnadens tak, vind, grundkonstruktion och våtrum, vilka är fyra viktiga delar i en byggnad.


Din Besiktningsman utför jobb i följande län:

Östergötland, Södermanland och Stockholms län.